revisie waterzuivering (nieuwe componenten)

Voor onze buurman ( Sallandse Wegenbouw BV) zijn we druk in de weer om de 2e waterzuivering installatie te reviseren,(officiële naam is Plaatbeluchter) In 2018 mochten we een groot capaciteit machine bouwen, waarvoor een nieuwe zeecontainer is aangeschaft. Hierin zit de gehele installatie gemonteerd, exclusief de vuilwater-overstort unit. Het geheel wordt door middel van een aggregaat voorzien van de nodige stroom.

Deze kleinere container (zie foto) doet in principe hetzelfde als zijn grote broer, echter de capaciteit is minder.

De plaatbeluchter werkt als volgt:

Water wordt door een bronpomp in het eerste compartiment gebracht. Vandaar loopt het water over de platen. De blower blaast lucht onder de platen. Hierdoor ontstaat contact met het water en worden vluchtige componenten uit het vloeistoffase in de lucht gebracht. Aan het eind van de platen loopt het water in het laatste compartiment. Vandaar loopt het onder vrije val naar het lozingspunt. eventueel kan gebruik worden gemaakt van de afvoerpomp. De plaatbeluchter is uitgerust met een recirculatiepomp. Hierdoor kan bij kleinere debiet dan 10m3 het water nogmaals over de plaatbeluchter worden gevoerd, waardoor het rendement verhoogd wordt.